LV  

Darba vides kontrolmērījumu veikšana

Novērtējot darba vides risku, darba devējs nodrošina:

1. darba vides un tajā esošo darba vietu vai darba veidu pārbaudi, nosakot tajos pastāvošos darba vides faktorus un konstatējot faktorus, kuri rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai;
2. darba vides faktoru mērījumus, ja tas nepieciešams, lai noteiktu, vai darba vides faktors rada risku nodarbināto drošībai un veselībai;
3. to darba vides faktoru novērtēšanu, kuri rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai.

Visizplātītākie mērījumi:

 1. apgaismojuma mērījumi;
 2. mikroklimata mērījumi;
 3. trokšņa mērījumi;
 4. vibrācijas mērījumi;
 5. ķīmisko vielu koncentrācijas darba vides gaisā mērījumi;

Piedāvājam veikt šādus kontrolmērījumus *:

 1. apgaismojuma mērījumi;
 2. mikroklimata mērījumi;
 3. trokšņa mērījumi;

*šie mērījumi nav laboratoriskie, bet tikai konstatē faktu, kā pastāv darba vidē

Līguma klientiem piedāvājam veikt šādus mērījumus iesaistot akreditētu laboratoriju:

 1. trokšņa mērījumi;
 2. vibrācijas mērījumi;
 3. ķīmisko vielu koncentrācijas darba vides gaisā mērījumi;
 4. apgaismojuma mērījumi;
 5. mikroklimata mērījumi;


Mērijumu izmaksas atkarīgas no darba vietu skaita vai/un tēlpu platības.
Lūgums interesēties telefoniski.

Lai pieteiktos pakalpojumam vai uzzinātu pakalpojuma izmaksas lūdzām sazināties ar mums !

Vai Jūs zinājāt, ka apkalpošana ir daudz izdevīgāka nekā dokumentu kārtošanā pašiem spēkiem? Cik tas maksā? Aizpildi anketu.