LV  

Civilā aizsardzība:


 
Pakalpojumi:
Darba aizsardzība

Ugunsdrošība

Elektrodrošība

Apmācība

Internetveikals DD24.lv

 

Neatradāt meklēto pakalpojumu? Lūdzām sazināties ar mums, iespējams tas nav noradīts pakalpojumu sarakstā!


Darbinieku apmācība civilā aizsardzībā


Izglītības iestāžu audzēkņu, iedzīvotāju un nodarbināto izglītošana

Izglītības iestādes nodrošina obligātā civilās aizsardzības kursa pasniegšanu studējošajiem, kā arī vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem. Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam nosaka Ministru kabinets.

Iedzīvotāju izglītošanu civilās aizsardzības jautājumos, izmantojot plašsaziņas līdzekļus un elektroniskos sabiedrības saziņas līdzekļus, kā arī izplatot informatīvos materiālus, veic valsts iestādes un pašvaldības, kā arī komersanti (attiecībā uz iedzīvotājiem, kurus var ietekmēt avārijas komersantu objektos).

Nodarbināto apmācību civilās aizsardzības jautājumos organizē darba devējs. Minimālās prasības nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam nosaka Ministru kabinets.

Piedāvājam darba kolektīvām vai izglītības iestādes audzēkņiem nolasīt lekciju par civilo aizsardzību.

 

Lai pieteiktos pakalpojumam vai uzzinātu pakalpojuma izmaksas lūdzām sazināties ar mums !

Vai Jūs zinājāt, ka apkalpošana ir daudz izdevīgāka nekā dokumentu kārtošanā pašiem spēkiem? Cik tas maksā? Aizpildi anketu.