LV  

Drošības zīmes

Piedāvājam šādus pakalpojumus:

Drošības zīmju pārdošana
Drošības zīmju plakātu pārdošana

Drošibas zīmes

Drošības zīmes meklējiet internetveikalā drosibaszimes.lv

 

DD24.lvPar drošības zīmēm:

Drošības zīme ir uz konkrētu objektu, darbību vai situāciju attiecināma zīme, signālkrāsojums, akustisks vai roku signāls, kā arī vārdiska saziņa, kas sniedz drošības informāciju darba vietā.
Darba devējs nodrošina ar drošības zīmēm darba vietas, kurās darba vides risku vai nopietnas un tiešas briesmas nevar novērst vai samazināt ar kolektīvās aizsardzības tehniskajiem līdzekļiem, kā arī darba organizācijā lietotajiem līdzekļiem, metodēm un procedūrām. Darba devējs ir atbildīgs par attiecīgo drošības zīmju uzturēšanu. Darba devējs, izvēloties drošības zīmes, ņem vērā jebkuru darba vides risku darba vietā.
 Nodarbināto iepazīstina ar darba vietā lietotajām drošības zīmēm un drošības zīmju (īpaši signālu un vārdiskas saziņas) nozīmi, kā arī instruē par drošības zīmju lietošanu.
Darba vietā, ņemot vērā attiecīgo situāciju, lieto šādas drošības zīmes:
1. aizlieguma zīme - zīme, kas aizliedz darbību, kura var radīt bīstamu situāciju;
2. brīdinājuma zīme - zīme, kas brīdina par risku vai bīstamību;
3. rīkojuma zīme - zīme, kas norāda uz konkrētu darbību;
4. pirmās palīdzības, evakuācijas izeju un glābšanas papildizeju zīme - zīme, kas sniedz informāciju par pirmās palīdzības sniegšanas vietām, evakuācijas izejām un glābšanas papildizejām;
5. ugunsdrošības zīme - zīme, kas sniedz informāciju par ugunsdzēsības iekārtām un līdzekļiem, un to atrašanās vietām, kā arī informāciju par apzīmējumiem evakuācijas plānos vai ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības pasākumu plānos;
6. informācijas zīme - zīme, kas sniedz papildinformāciju
7. signālkrāsojums - krāsojums ar specifisku nozīmi;
8. akustisks signāls - kodēts (iepriekš noteikts) skaņas signāls, kas tiek pārraidīts ar attiecīgu ierīci, neizmantojot cilvēka balsi vai to atdarinošu mākslīgi radītu balsi;
9. vārdiska saziņa - saziņa, kas sniedz kodētu (iepriekš noteiktu) drošības informāciju ar cilvēka balsi vai to atdarinošu mākslīgi radītu balsi, izmantojot piemērotu ierīci;
10. roku signāls - signāls, kas sniedz kodētu (iepriekš noteiktu) drošības informāciju ar roku un plaukstu kustībām vai pozīcijām personām, kuras izpilda apkārtējiem bīstamus manevrus vai atrodas šo manevru darbības zonā.

 

Lai pieteiktos pakalpojumam vai uzzinātu pakalpojuma izmaksas lūdzām sazināties ar mums !

Vai Jūs zinājāt, ka apkalpošana ir daudz izdevīgāka nekā dokumentu kārtošanā pašiem spēkiem? Cik tas maksā? Aizpildi anketu.


Drošības zīmes