LV  

Kompleksa apkalpošana ugunsdrošībā

Uzņēmuma, iestādes vai organizācijas kompleksa ugunsdrošības apkalpošana ietver sevī visu nepieciešamo dokumentu izstrādi un pasākumu veikšanu. Bet tomēr, šī apkalpošana nevares „aizstāt” par ugunsdrošības jautājumiem atbildīgo speciālistu.
Noslēdzot līgumu ar mums, Jūs aizmirsīsiet par ugunsdrošības uzturēšanas problēmām, jo to visu darīsim mēs.

Kompleksa ugunsdrošības apkalpošana ietilpst:

• ugunsdrošības dokumentācijas izstrādāšana:
• instrukcija;
• rīcības plāns;
• rīkojumi;
• evakuācijas plānu izstrādāšana;
• darbinieku instruktāža;
• ugunsdzēšamo aparātu piegāde un uzstādīšana;
• ugunsdzēšamo aparātu apkope un pārbaude;
• ugunsdzēsības krānu aprīkošana un pārbaude;
• ugunsdzēsības sūkņu pārbaude;
• ugunsdzēsības hidrantu pārbaude;
• ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas un apziņošanas sistēmas apkope;
• ugunsdzēšamo aparātu apkope un pārbaude;
• pasūtītāja interešu pārstāvēšana VUGD
• un citi saistīti pakalpojumi.

Noslēdzot ar mums līgumu, Jūs iegulsiet kvalitatīvu un profesionālu pakalpojumu, Jums nebūs jāuztraucas par VUGD inspektoru pārbaudēm.
Lai noskaidrotu mēneša apkalpošanas maksu tieši Jūsu uzņēmumam, iestādei vai organizācijai, lūdzām aizpildīt anketu

Par papildus maksu sniedzam vai organizējam arī saistošus pakalpojumus:
Ugunsdzēsības aparātu apkopi, pārbaudi, uzpildi;
Ugunsdzēsības krānu, iekšējā ūdensvada pārbaude;
Obligāto veselības pārbaužu organizēšana pasūtītāja telpās
Kursus, seminārus, apmācību, atestāciju