LV  

Stropētāju apmācība - atestācija

 1.  

 2. "Stropēšanas darbi" 4 stundu profesionālā izaugsmes un
  personīgās attīstības izglītības programma

 1. Mērķa auditorija

  Personas, kas uzņēmumos vai objektos veic krāvu stropēšanas, iekraušanas, izkraušanas un pārvietošanas darbus.

  Profesionālās 
  izglītības 
  programmas 
  mērķis

  Sagatavot stropētājus, kas spētu patstāvīgi veikt drošus krāvu stropēšanas, iekraušanas, izkraušanas un pārvietošanas darbus.
  Izglītības procesa rezultātā, dod iespēju apgūt stropētājiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes darba drošības jautājumos, elektrodrošībā, bīstamo iekārtu uzturēšanā un lietošanā, veicot stropēšanas darbus.

  Programmas saturs

  1. 1. Stropēšanas darbu organizācija un veikšana
   2. Darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un pirmās palīdzības pamati
   3. Ieskaite 

  Mācību rezultāts

  Normatīvo aktu, instrukciju, drošības zīmju pārzināšana spropēšanas darbā. Prasme patstāvīgi veikt drošus krāvu stropēšanas, iekraušanas, izkraušanas un pārvietošanas darbus. Prasme pielietot un pārbaudīt sropēšanas mehānismus un palīglīdzekļus.

  Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta apliecība, kas dod iespēju veikt stropēšanas darbus (derīguma termiņš 3 gadi).

  Stundu skaits

  4 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)

  Maksa vienai personai

  36,30 EUR

  pāratestācija - 18,15 EUR (tikai mācību centra SPECIĀLISTS izniegtām apliecībām)


 2. Vairāk informācijas un pieteikšanas kursiem : http://www.specialists.lv