LV  

Ugunsdrošības speciālistu apmācība

 1.  

  Ugunsdrošības noteikumu 8. pants nosaka, ka par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem, personām, kuras izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, kā arī personām, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, nepieciešama profesionālā izglītība ugunsdrošībā vai apmācība ugunsdrošības jomā:


  1. atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām), ja minētās personas strādā objektos, kuros var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai objektos ar sprādzienbīstamu vidi (apmācību veic izglītības iestāde Mācību centrs SPECIĀLISTS);

  Mērķa auditorija

  Iestāžu, organizāciju vadītāji un darbinieki, kuri komercsabiedrībā, sabiedriskajās organizācijās, valsts vai pašvaldību dibinātās iestādēs risina ar ugunsdrošību saistītos jautājumus vai vēlas iegūt izglītību, lai uzsāktu šo darbu

  Profesionālās 
  izglītības 
  programmas 
  mērķis

  Sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās

  Programmas saturs

  1. 1. Ugunsdrošības pamati
   2. Ieskaite

  Mācību rezultāts

  Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta apliecība, kas dod iespēju veikt ugunsdrošības speciālista pienākumus objektos, kuros var atrasties līdz 50 cilvēkiem, vai objektos ar sprādzienbīstamu vidi.

  Stundu skaits

  20 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)

  Maksa vienai personai

  54,45 EUR

  Dāvanā no DD24.lv
  Ugunsdrošības instrukcija ar rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā, 5,00 EUR vērtībā  2. atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātai licencētai mācību programmai (ne mazāk par 160 stundām), ja minētās personas strādā objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos (apmācību veic izglītības iestādes, t.sk. Mācību centrs SPECIĀLISTS).

Mērķa auditorija

Iestāžu, organizāciju vadītāji un darbinieki, kuri komercsabiedrībā, sabiedriskajās organizācijās, valsts vai pašvaldību dibinātās iestādēs risina ar ugunsdrošību saistītos jautājumus vai vēlas iegūt izglītību, lai uzsāktu šo darbu.

Profesionālās 
izglītības 
programmas 
mērķis

Sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās

Programmas saturs

 1. 1. Ugunsdrošības profilakse
  2. Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu taktika un tehniskais nodrošinājums
  3. Prakse komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldību dibinātā iestādē, vai sabiedriskā organizācijā

Mācību rezultāts

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību, kas dod iespēju veikt ugunsdrošības speciālista pienākumus visos uzņēmumos un iestādēs.

Stundu skaits

160 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)

Maksa vienai personai

150,00 EUR  *

Dāvanā no DD24.lv
Ugunsdrošības instrukcija ar rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā, 5,00 EUR vērtībā 
un
Ugunsdzēsības aparāts PA-1
10,50 EUR vērtībā

  1. * Saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 12.punktu nav PVN objekts

  Pieteikšanas kursiem : http://www.specialists.lv

 1. SPECIĀLISTS.LV