LV  

Ugunsdzēšamo aparātu tirdzniecība

Piedāvājam iegādāties šādus ugunsdzēsības aparātus:

Pulvera aparāti (cipars nozīmē aparāta tilpumu)
PA-1; PA-2; PA-4; PA-6; PA-9; PA-12; PA-25; PA-50

Ogļskābas gāzes (CO2) aparāti (cipars nozīmē aparāta tilpumu)
OU-2; OU-5;

Ūdens - pūtu aparāti (cipars nozīmē aparāta tilpumu)
UPA-6 ; UPA-9


Pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķina tabula

Nr.
p.k.

Ugunsdzēsības aparātu atrašanās vieta

Aprēķina mērvienība

Pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu skaits, ja to minimālais ugunsdzēsīgās vielas svars (pulvera un ogļskābās gāzes aparātiem - kilogramos, ūdens un putu aparātiem - litros) ir

2 kg (l)

4 kg (l)

6 kg (l)

1

2

3

4

5

6

1.

Publiskās ēkas un telpas

200 m2

4

3

2

2.

Ražošanas un noliktavu telpas:

 

 

 

 

2.1.

sprādzienbīstamas telpas

200 m2

-

-

2

2.2.

ugunsbīstamas telpas

400 m2

-

4

2

2.3.

ugunsdrošās telpas

600 m2

-

4

3

2.4.

īpaši viegli uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu, uzliesmojošu šķidrumu un sašķidrinātas gāzes rezervuāri un rezervuāru parki

viens rezervuārs
līdz 1000 m3

-

-

1

viens rezervuārs,
virs 1000 m3

-

-

2

2.5.

dzelzceļa estakāde īpaši viegli uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu, uzliesmojošu šķidrumu un sašķidrinātas gāzes noliešanai un uzpildīšanai

uz katriem 50 m

-

-

2

2.6.

īpaši viegli uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu, uzliesmojošu šķidrumu un sašķidrinātas gāzes autocisternu noliešanas un uzpildīšanas iecirknis

viena pildne

-

-

2

2.7.

īpaši viegli uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu, uzliesmojošu šķidrumu un sašķidrinātas gāzes kuģu piestātnes tehnoloģiskais laukums

50 m2

-

-

2

3.

Materiālu uzglabāšanas vietas zem nojumēm un atklātos laukumos:

 

 

 

 

3.1.

cietiem degtspējīgiem materiāliem

400 m2

-

2

1

3.2.

viegli uzliesmojošiem un degtspējīgiem šķidrumiem un gāzēm

400 m2

-

3

2

4.

Atklātas transportlīdzekļu stāvvietas:

 

 

 

 

4.1.

vieglajiem automobiļiem

50 vietas

-

3

2

4.2.

kravas automobiļiem

25 vietas

-

3

2

5.

Degvielas un gāzes uzpildes stacijas

1 pildne

-

-

1

6.

Jaunbūves

800 m2

-

3

2

7.

Ugunsbīstamo darbu veikšanas vietas

1 vieta

2

1

-

8.

Mehāniskie transportlīdzekļi:

 

 

 

 

8.1.

M1 kategorijas transportlīdzekļi

1 gab.

11

-

-

8.2.

kravas automobiļi viegli uzliesmojošo un degtspējīgo šķidrumu pārvadāšanai

Atbilstoši ADR vai direktīvas 94/95/EC prasībām

8.3.

N1, N2, N3 kategorijas transportlīdzekļi

1 gab.

12

-

-

8.4.

M2, M3 kategorijas transportlīdzekļi

1 gab.

-

2

-

8.5.

lauksaimniecības tehnika

1 gab.

2

1

-

9.

Individuālo vieglo transportlīdzekļu garāžas

1 vieta

1

-

-Ugunsdzēšamo aparātu cenas :

 

DD24.lv