Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde Mācību centrs „SPECIĀLISTS” ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Darba aizsardzības administrācija” dibināta un LR Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrēta izglītības iestāde (reģ.Nr.3360802136). Mācību centrs dibināts 2010.g.

2015.gada 22.janvārī mācību centrs ir saņēmis Izglītības kvalitātes valsts dienesta Izglītības iestādes akreditācijas lapu Nr. AI 8261 ar akreditācijas termiņu 25.01.2021.g.  Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 44.panta 1¹.daļu un 3¹.daļu un "Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde Mācību centrs "SPECIĀLISTS"" 2020.gada 23.decembra iesniegumu Nr.6-12/2020, Izglītības kvalitātes valsts dienests nolēma pagarināt: akreditācijas termiņu līdz 2022.gada 31.maijam;
Nacionālais standartizācijas, akreditācijas un atbilstības novērtēšanas centrs atzinis ka, profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes Mācību centrs „SPECIĀLISTS” kvalitātes vadības un iestādes labas pārvaldības sistēma, atbilst kvalitātes standartam IAS9001:2014

Mācību centra "SPECIĀLISTS" politika – nodrošināt kvalitatīvas apmācības. Mācību centra durvis ir atvērtas jebkura vecuma interesentiem, kuri vēlās papildināt savas zināšanas un iegūt papildus prasmes, kļūstot par konkurentspējīgiem darba tirgū.

Mācību centrs “SPECIĀLISTS” piedāvā tālmācības un klātienes formā apgūt dažādās programmas. Mācību centra darbs noris atbilstoši Izglītības likumam, Profesionālas izglītības likumam, Mācību centra nolikumam un Ministru Kabineta noteikumiem.

Mācību centra izglītības programmas izstrādāja pieredzējuši pedagogi. Mūsu pedagoģiskas personāls ir augsti kvalificēts ar ilggadīgu darba pieredzi atbilstošās nozarēs.


KĀ TAS NOTIEK ?


  1. Izvēlies programmu un piesakies;
  2. Apmaksā mācības un noslēdz līgumu;
  3. Saņem lietotāja vārdu e-portālām un sāc mācīties, nāc uz klātienes lekcijām;
  4. Izpildi programmas noteikto un kārto eksāmenu;
  5. Veiksmīgi apgūstot programmu - saņem apliecību;MŪSU PROGRAMMAS: 

PROGRAMMAS NOSAUKUMS

APRAKSTS


Darba aizsardzība un drošība - 60 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma;

Mērķis: Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem,


Darba aizsardzība un drošība - 40 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma(teorija);

Mērķis: Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem. 


Darba aizsardzība - 40 stundu specializēto zināšanu kurss, pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Darba aizsardzības speciālistiem ar iepriekš apgūto 60 vai 160 stundu pamatlīmeņa zināšanu programmu darba aizsardzībā, kuri veic darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos no bīstamo nozaru saraksta, kuros strādā līdz 10 darbiniekiem,


Ugunsdrošība un aizsardzība -160 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma

Mērķis: Sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās


Ugunsdrošībā - 20 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās


Civilā drošība un aizsardzība - 160 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma;

Mērķis: Sagatavot par objekta civilo aizsardzību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt civilās aizsardzības jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās


Civilā aizsardzība - 20 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sagatavot par objekta civilo aizsardzību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt civilās aizsardzības jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās


Autoiekrāvēja vadītājs - pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sniegt zināšanas un prasmes strādājot, ekspluatējot, pārbaudot tehnisko stāvokli un apkopojot autoiekrāvējus


Spiedieniekārtu operators - 4 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sniegt zināšanas un prasmes strādājot, ekspluatējot, pārbaudot tehnisko stāvokli un apkopojot spiedieniekārtas;


Tilta (telfera) celtņa operators - 4 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sniegt zināšanas un prasmes strādājot, ekspluatējot, pārbaudot tehnisko stāvokli un apkopojot tilta celtņus un telferus;


Lifta operators - 4 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sniegt zināšanas un prasmes strādājot, ekspluatējot, pārbaudot tehnisko stāvokli un apkopojot liftus; 


Stropēšanas darbi - 4 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sagatavot stropētājus, kas spētu patstāvīgi veikt drošus krāvu stropēšanas, iekraušanas, izkraušanas un pārvietošanas darbus.


APMĀCĪBU KALENDĀRS

Vēlies pieteikties mācībām? SPIED ​​​​​​​