Ugunsdrošības speciālista kursi (apmācība), 160 stundu programmaProgrammas nosaukums:

Ugunsdrošība un aizsardzība pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma 160 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma; 

Ugunsdrošība un aizsardzība pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma 160 stundu profesionālas pilnveides izglītības programmas licence;


Tuvākie klātienes kursu norises datumi:

16.Septembrī
16.Septembrī

Nodarbības sākās ar ievadlekciju plkst. 10:00,

Pamata nodarbības sākas plkst. 10:30;
Eksāmenu var kārtot ar jebkuru grupu (grafikus lūgums skatīt e-APMACĪBU portalā)

Vietu skaits katrā grupā ierobežots; 

Klātienu kursu grafikos iespējamas operatīvas izmaiņas.
Grafikus lūgums skatīt e-APMACĪBU portalā

 


Mērķa auditorija:

Iestāžu, organizāciju vadītāji un darbinieki, kuri komercsabiedrībā, sabiedriskajās organizācijās, valsts vai pašvaldību dibinātās iestādēs risina ar ugunsdrošību saistītos jautājumus vai vēlas iegūt izglītību, lai uzsāktu šo darbu.


Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās


UZMANĪBU: Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – vismaz pamatizglītība (izglītības iestādei būs jāiesniedz attiecīgā dokumenta kopija, t.i.: apliecība, atestāts vai diploms)


Programmas saturs:

  1. Ugunsdrošības profilakse
  2. Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu taktika un tehniskais nodrošinājums
  3. Prakse komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldību dibinātā iestādē, vai sabiedriskā organizācijā

Mācību rezultāts:

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību, kas dod iespēju veikt ugunsdrošības speciālista pienākumus visos uzņēmumos un iestādēs.


Stundu skaits:

160 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)


Kursa cena:

150,00  *  elektroniskie mācību materiāli apmācību e-portālā un drukātie materiāli klātienes lekcijas laikā

 

 

* Saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 12.punktu nav PVN objekts


PIETEIKUMA FORMA

Vēlos uzsākt apmācību:

Vēlies pieteikties apmācībām? SPIED