UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTU APKOPE UN UZPILDE


Saskaņā ar ražotāju tehniskajiem noteikumiem lielākai ugunsdzēsības aparātu daļai ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope jāveic ne retāk kā 1 reizi gadā vai 1 reizi divos gados, savukārt 1 reizi 5 gados jāveic ugunsdzēsības aparātu atvēršana un labošana (Apkope 1x5 gados).


Vēlies uzzināt cik ugunsdzēsības aparātu nepiciešams Jūsu objektā? Apskatāties palīgmateriālu "Ugunsdzēsības aparātu aprēķinu metode".
UZMANĪBU: Ugunsdzēšamo aparātu apkopes ilgums ir : 2-6 darba dienas!


IR JAUTĀJUMI PAR PAKALPOJUMIEM? UZDOT TOS KONTAKTU FORMĀ !